Mission, vision og værdier

Her kan du læse mere om Økonomiministeriets mission, vision og værdier

Mission:

Vi skaber grundlaget for en fagligt velfunderet økonomisk politik og fremmer en helhedsorienteret politikudvikling.

Vision:

Vi løfter kvaliteten af beslutninger om den økonomiske politik og struktur- og reformagendaen, og som arbejdsplads er vi ambassadør for en sund arbejdskultur.

Værdier:

Vi er ordentlige, helhedsorienterede og ambitiøse.