KonjunkturNyt for uge 16

21-04-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Igen stigning i ledigheden i februar
 • Igen stor stigning i udenlandsk arbejdskraft i februar 2023
 • Stigning i antallet af varslede afskedigelser i marts
 • Igen stor bedring i negativ forbrugertillid
 • Stærk fremgang i antallet af lønmodtagere på 5.400 i februar
 • Omtrent uændrede konjunkturbarometre i april
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Nedrevidering af BNP-væksten i 4. kvartal 2022, fald i inflationen i april, fald i erhvervstilliden for fremstilling og stigning i erhvervstilliden for service samt stigning i forbrugertilliden i april
 • USA: Stigning i industriproduktionen samt fald i påbegyndte boligbyggerier og salget af eksiterende boliger i marts, stigning i forbrugertilliden og forventninger til fremtiden i april
 • Tyskland: Fald i erhvervstilliden for fremstilling og stigning i erhvervstilliden for service i april
 • Storbritannien: Stigning i beskæftigelsen og ledigheden i februar, fald i inflationen og detailsalget i marts
 • Kina: Vækst i industriproduktionen og detailsalget i marts samt BNP i 1. kvartal 2023
 • Japan: Uændret inflation i marts, fremgang i erhvervstilliden for fremstilling og tilbagegang i erhvervstilliden for service i april
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Stigninger i renterne på tiårige statsobligationer
 • Fremgang i centrale aktieindeks
 • Stort fald i olieprisen