KonjunkturNyt for uge 34

25-08-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Fortsat vækst i lønmodtagerbeskæftigelsen i juni
 • Stigende inflation i Danmark i juli
 • Lille fald i forbrugertilliden i august
 • Overraskende fald i beskæftigelsen i 2. kvartal ifølge Arbejdskraftundersøgelsen
 • Tilbagegang i konjunkturbarometre august
 • Udlånsvækst til erhverv aftog i juli
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Verdenshandlen faldt i juni
 • Euroområdet: Erhvervstilliden og forbrugertilliden faldt i august
 • USA: Antallet af boligbyggerier steg i juli, mens hussalget faldt
 • Tyskland: Nulvækst i BNP i 2. kvartal og fald i erhvervstilliden i august
 • Storbritannien: Fald i erhvervstilliden i august
 • Sverige: Fald i ledigheden og stigning i beskæftigelsen i juli
 • Japan: Erhvervstilliden steg i august
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Fald i renterne på tiårige statsobligationer
 • Fremgang på de internationale aktiemarkeder
 • Svækkelse af det effektive kronekursindeks
 • Fald i prisen på olie og naturgas