KonjunkturNyt for uge 48

01-12-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Lille tilbagegang i BNP på 0,1 pct. i 3. kvartal 2023 ifølge foreløbigt nationalregnskab
 • Fortsat stigning i udlånsvækst til erhverv i oktober
 • Svag stigning i detailsalget i oktober
 • Ny prognose fra OECD: Fortsat svage vækstudsigter trods stærkere end forventet vækst i 2023
 • Ledigheden steg med 500 personer i oktober
 • Lønnen steg med 4,1 pct. i 3. kvartal ifølge det standardberegnede lønindeks
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Fald i udlån til private og uændret ledighed i oktober. Stigning i forbrugertilliden og erhvervstilliden samt fald i inflationen i november
 • USA: Stigning i huspriserne i september. Opjustering af BNP-vækst i 3. kvartal. Stigning i antallet af påbegyndte boligbyggerier, antallet af byggeritilladelser samt detailsalget i oktober. Fald i erhvervstilliden i oktober
 • Storbrinnaien: Stigning i erhvervstilliden i november
 • Tyskland: Stigning i detailsalget i oktober. Fald i inflationen samt stigning i ledigheden i november
 • Norge: Stigning i erhvervstilliden i november
 • Sverige: Negativ BNP-vækst i 3. kvartal. Stigning i detailsalget i oktober samt stigning i erhvervstilliden inden for fremstilling i november
 • Japan: Modsatrettede bevægelser inden for erhvervstilliden i november
 • Kina: Modsatrettede bevægelser inden for erhvervstilliden i november
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Fald i renterne på 10-årige statsobligationer
 • Modsatrettede bevægelser på aktiemarkederne
 • Fald i prisen på naturgas og stigning i prisen på el