KonjunkturNyt for uge 23

09-06-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Medicinalindustrien bag ny fremgang i industriproduktionen i april
 • Ny OECD-prognose – Lang vej til stærk og holdbar vækst
 • Fald i antal tvangsauktioner i maj
 • Færre modtagere af kontanthjælpsydelser i løbet af 1. kvartal
 • Færre konkurser og tabte job i maj
 • Fald i tilgang af nye biler i maj
 • Eksporten faldt i april, mens et fald i importen trak overskuddet på betalingsbalancen op
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Nedjusteret BNP-vækst i 1. kvartal samt uændret detailsalg i april
 • Tyskland: Stigning i industriproduktionen i april
 • Norge: Stigning i inflationen i maj
 • Sverige: Stigning i industriproduktionen i april
 • Japan: Opjusteret BNP-vækst i 1. kvartal
 • Kina: Lille stigning i inflationen i maj
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Stigninger i renterne på tiårige statsobligationer
 • Fremgang på de internationale aktiemarkeder
 • Stigninger i priserne på olie og naturgas