KonjunkturNyt for uge 18 og 19

12-05-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Stort fald i inflationen i april
 • Fortsat aftagende udlånsvækst til erhverv i marts
 • Fald i antal tvangsauktioner i april
 • Færre konkurser og tabte job i april
 • Fortsat højt niveau for industriens produktion trods lille fald i marts
 • Importen og eksporten steg efter 3 måneders fald i marts
 • Uændret tilgang af nye biler i april
 • Markant fald i antallet af ledige stillinger i april
 • Ledighedsindikatoren viser omtrent uændret ledighed i april
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Inflationen steg en anelse i april, mens kerneinflationen og ledigheden faldt

 • USA: Inflationen, kerneinflationen og ledigheden faldt i april

 • Norge: Inflationen faldt en anelse i april, mens kerneinflationen steg

 • Sverige: Industriproduktionen faldt i marts

 • Tyskland: Industriproduktionen og detailsalget faldt i marts, og inflationen faldt i april

 • Storbritannien: Omtrent uændret BNP 1. kvartal 2023, mens industriproduktionen steg i marts

 • Kina: Inflationen faldt i april

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • FED, ECB, Nationalbanken, Bank of England og Norges bank hæver de pengepolitiske renter med 0,25 pct.-point