KonjunkturNyt for uge 10

10-03-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Fortsat fald i inflationen i februar

 • Industriens produktion faldt i januar, men er fortsat høj

 • Færre konkurser og flere tabte fuldtidsjob i februar

 • Færre modtagere af kontanthjælpsydelser i løbet af 4. kvartal

 • Betydelig stigning i antal tvangsauktioner i februar

 • Stigning i tilgangen af nye biler i februar

 • Ledighedsindikatoren viser lille stigning i ledigheden i februar

Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: nulvækst i BNP i 4. kvartal fører til årsvækst på 3,5 pct. for 2022 som helhed sammenlignet med det foregående år ifølge foreløbigt nationalregnskab

 • Tyskland: Industriproduktionen steg 3,5 pct. i januar, men ligger fortsat på et lavt niveau

 • Norge: Inflationen aftog i februar

 • Sverige: Stigning i industriproduktionen i januar

 • Japan: Nulvækst i BNP i 4. kvartal og dermed årsvækst på 1,0 pct. for 2022 som helhed sammenlignet med 2021 ifølge foreløbigt nationalregnskab.

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøde i Bank of Japan

 • Fald i renterne på 10-årige statsobligationer efter sidste uges markante stigninger

 • Prisen på naturgas falder fortsat