KonjunkturNyt for uge 11

17-03-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Fortsat stigning i antallet af ledige stillinger i februar
 • Fortsat fald i importen og eksporten i januar
 • Beskæftigede og præsterede timer steg i 4. kvartal 2022
 • Firmaernes salg ekskl. energi faldt i januar
 • Nationalbanken: Presset i dansk økonomi tager af
 • Stigning i udenlandsk arbejdskraft i januar 2023
 • Markant fald i antallet af afskedigelser i februar
 • Flere offentligt forsørgede i 4. kvartal
 • Ny prognoseopdatering fra OECD: Udsigt til svagere vækst i 2023 og 2024 og fortsat stor usikkerhed
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Fald i industriproduktionen i december
 • Storbritannien: Uændret ledighed og stigning i beskæftigelsen i januar
 • Sverige: Tiltagende inflation, stigende ledighed samt fald i beskæftigelsen i februar
 • USA: Stigning i ledighed, beskæftigelse og påbegyndt boligbyggeri samt aftagende inflation og detailsalg i februar
 • Kina: Fald i detailsalget i december sammenlignet med året før
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • ECB og Nationalbanken forhøjer de pengepolitiske renter
 • Markante fald i renterne på tiårige statsobligationer