KonjunkturNyt for uge 46

17-11-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Tilbagegang på 0,3 pct. i 3. kvartal 2023 ifølge BNP-indikator

 • Lønstigningstakt på 4,9 pct. i 3. kvartal 2023

 • Lille stigning i antallet af varslede afskedigelser i oktober

 • Ny EU-prognose: Et beskedent opsving forude

 • Lille stigning i antallet af ledige stillinger i oktober

 • Firmaernes salg ekskl. energi var omtrent uændret i september

 • Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft tog til på ny i september

Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Industriproduktionen faldt i september. Lille fald i BNP i 3. kvartal 2023 ifølge foreløbig opgørelse.

 • USA: Fald i inflationen i oktober

 • Storbritannien: Markant fald i inflationen i oktober

 • Sverige: Uændret inflation og fald i ledigheden i oktober

 • Japan: Fald i BNP i 3. kvartal 2023

 • Kina: Markant stigning i detailsalg og jævn årsvækst i industriproduktionen i oktober 

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Fald i renterne på 10-årige statsobligationer efter lavere inflationstal i oktober for Storbritannien og USA

 • Lille fremgang i de fleste central aktieindeks

 • Elprisen er fortsat volatil