KonjunkturNyt for uge 42 og 43

27-10-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Lille stigning i forbrugertilliden i oktober

 • Overvejende positiv udvikling i konjunkturbarometrene i oktober

 • Lille stigning i udlånsvækst til erhverv i september

 • Uændret detailsalg i september

 • Mindre stigning i udenlandsk arbejdskraft i august

 • Stor stigning i tilgangen af nye biler i september

 • Lidt færre varslede afskedigelser i september

 • Fortsat flad udvikling i byggebeskæftigelsen i 3. kvartal 2023

 • Lønmodtagerbeskæftigelsen rundede 3 millioner i august

Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Opjustering af BNP-vækst i 2. kvartal. Kreditstramninger og fald i låneefterspørgsel i 3. kvartal. Fald i erhvervstillid og forbrugertillid i oktober

 • Tyskland: Stigning i erhvervstillid i oktober

 • Storbritannien: Uændret inflation og fald i detailsalg i september. Erhvervstilliden indikerer tilbagegang i oktober

 • Sverige: Beskæftigelsen steg, og detailsalget faldt i december

 • Norge: Ledigheden steg i august. Detailsalget faldt i september

 • USA: BNP-indikatoren viser betydelig fremgang i 3. kvartal. Detailsalg og industriproduktion steg i september

 • Japan: Fald i erhvervstilliden inden for service i oktober

 • Kina: Markant BNP-vækst i 3. kvartal 2023 ifølge foreløbige tal. Stigning i detailsalget i september

 • Verden: Lille stigning i verdenshandelen i august

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøde i ECB

 • Tilbagegang på aktiemarkederne

 • Højere renter på 10-årige statsobligationer