KonjunkturNyt for uge 37

15-09-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Inflationen faldt i august
 • Ny prognoseopdatering fra EU-kommissionen: Nedjustering af vækstudsigter for 2023 og 2024
 • Mindre stigning i antallet af ledige stillinger i august
 • Stigende tendens i ledigheden fortsatte i august ifølge indikatoren
 • Firmaernes salg ekskl. energi fortsatte aftagende tendens i juli
 • Fortsat aftagende vækst i udenlandsk arbejdskraft i juli
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Industriproduktionen faldt i juli
 • Storbrittanien: Ledigheden steg, mens beskæftigesen og industriproduktionen faldt i juli
 • Sverige: Inflationen aftog i august
 • USA: Inflationen tiltog og detailsalget steg i august
 • Kina: Detailsalget steg i august
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøde i ECB og Danmarks Nationalbank
 • Fremgang på aktiemarkederne
 • Fortsat stigning i olieprisen