KonjunkturNyt for uge 13 og 14

05-04-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Kraftig vækst i BNP på 2,6 pct. i 4. kvartal 2023 ifølge revideret nationalregnskab
 • Detailsalget steg i februar
 • Prisstigninger på alle ejerboligtyper i 4. kvartal
 • Lidt lavere udlånsvækst til virksomheder i februar
 • Ledigheden steg med 300 personer i februar
 • Lønstigningstakt på 5,3 pct. i 1. kvartal 2024 – ifølge DA’s lyntal
 • Lille fald i antallet af tvangsauktioner i marts
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Verden: Verdenshandlen steg i januar
 • Euroområdet: Boligpriserne faldt for tredje kvartal i træk i 4. kvartal. Det samlede udlån til private var uændret, mens detailsalget faldt i februar. Inflationen og kerneinflationen faldt i marts, mens ledigheden var uændret
 • USA: Den årlige BNP-væksten blev revideret op i 4. kvartal. Både salget af nye boliger og huspriserne faldt i januar. Modsatrettet udvikling i erhvervstilliden, stigning i beskæftigelsen samt fald i ledigheden i marts
 • Tyskland: Ledigheden var uændret i marts, mens både kerneinflationen og inflationen faldt
 • Storbritannien: Den reviderede BNP vækst var uændret i 4. kvartal
 • Sverige: Detailsalget steg i februar, og erhvervstilliden steg i marts
 • Norge: Detailsalget faldt i februar, og erhvervstilliden faldt i marts.
 • Kina: Erhvervstilliden steg i marts
 • Japan: Inflationen steg i marts
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Modsatrettede bevægelser i renten på 10-årige statsobligationer
 • Stigning i den effektive kronekurs
 • Stigning i olieprisen