KonjunkturNyt for uge 1

05-01-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Højere udlånsvækst til virksomheder i november
 • Ledigheden steg med 300 personer i november
 • Høj prisfremgang for alle ejerboligtyper i 3. kvartal
 • Lille stigning i antal konkurser i december
 • Fortsat fald i antallet af offentligt forsørgede i 3. kvartal
 • Stigning i antallet af varslede afskedigelser i november
 • Lille fald i forbrugertilliden i december
 • Afdæmpet vækst i lønmodtagerbeskæftigelsen i oktober
 • Let fremgang i konjunkturbarometrene i december
 • Stigning i detailsalget i november
 • Tilbagegang i BNP på 0,7 pct. i 3. kvartal 2023 ifølge revideret nationalregnskab
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Inflationen steg i december

 • USA: Tilbagegang i fremstillingssektoren for 14. måned i streg

 • Tyskland: Ledigheden og inflationen steg mens erhvervstilliden faldt.

 • Storbritannien: Inflationen faldt i november, mens detailsalget steg en smule.

 • Norge: Uændret ledighed og beskæftigelse, mens detailsalget stiger.

 • Japan: Syvende måned med tilbagegang i fabriksaktiviteten, mens inflationen aftog.

 • Kina: Modsatrettet udvikling i erhvervstilliden.

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøde i BoJ

 • Stigende statsobligationsrenter

 • Forskelligartet udvikling på de internationale aktiemarkeder