KonjunkturNyt for uge 23

07-06-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Stor og bredt funderet fremgang i industriproduktionen i april
 • Antallet af tvangsauktioner var uændret i maj
 • Færre konkurser og tabte job i maj
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Lille stigning i BNP i 1. kvartal, detailsalget faldt i april
 • USA: Modsatrettede bevægelser i erhvervstilliden i maj
 • Tyskland: Industriproduktion var uændret i april, lille stigning i ledigheden i maj
 • Sverige: Stigning i erhvervstilliden i maj
 • Norge: Fald i erhvervstilliden i maj
 • Kina: Stigning i erhvervstilliden i maj
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • ECB og Nationalbanken sænker renten
 • Fald i renten på 10-årige statsobligation
 • Stigning i centrale aktieindeks