KonjunkturNyt for uge 19 og 20

17-05-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Fortsat lav inflation i april
 • Lille stigning i antallet af tvangsauktioner i april
 • Flere konkurser men færre tabte job i april
 • Fald i overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i marts
 • Lidt færre nye biler i april
 • Bredt funderet tilbagegang i industriproduktion i marts
 • Lille stigning i ledigheden i april ifølge ledighedsindikatoren
 • Stigning i antallet af ledige stillinger i april
 • Fortsat høj lønstigningstakt i 2023 (DA’s StrukturStatistik)
 • Stigning på 1.000 udenlandske lønmodtagere i marts
 • Nye prognoser fra Økonomiministeriet, EU-Kommissionen og Dansk
  Industri
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: BNP-væksten var svag positiv i 1. kvartal. Detailsalget og industriproduktionen steg i marts
 • USA: Ledigheden og beskæftigelsen steg, mens inflationen samt erhvervs- og forburgertilliden faldt i april. Industriproduktionen var uændret i april
 • Tyskland: Industriproduktionen faldt i marts
 • Storbritannien: Den kvartalvise BNP-vækst var positiv i 1. kvartal. I marts steg ledigheden, beskæftigelsen var uændret, mens industriproduktionen steg
 • Sverige: BNP-væksten var svagt negativ i 4. kvartal. Industriproduktionen steg i marts. Erhvervstilliden inden for servicesektoren og inflationen faldt i april
 • Norge: BNP-væksten var svag positiv i 1. kvartal. Ledigheden steg i marts. Inflationen aftog i april
 • Kina: Erhvervstilliden (målt ved Caixin) faldt i april. I samme periode steg detailsalget og industriproduktionen
 • Japan: BNP-væksten var negativ i 1. kvartal
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentebeslutning i Bank of England (BoE) og Riksbanken
 • Fald i renten på 10-årige statsobligationer
 • Stigning i centrale aktieindeks