KonjunkturNyt for uge 21

24-05-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Betydelig tilbagegang i BNP i 1. kvartal ifølge foreløbigt nationalregnskab
 • 1.700 varslede afskedigelser i april
 • Fortsat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i marts
 • Forbrugertilliden steg i maj
 • Stigning i beskæftigelsen i 1. kvartal ifølge Arbejdskraftundersøgelsen
 • Omtrent uændrede konjunkturbarometre i maj
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Verden: Verdenshandelen faldt i marts
 • Euroområdet: Stigning i forbrugertilliden i maj
 • USA: Stigning i påbegyndte boligbyggerier og hussalg i april, mens antallet af byggetilladelser faldt
 • Tyskland: Ingen ændringer i BNP-vækst efter revision
 • Storbritannien: Inflationen aftog, mens detailsalget faldt i april
 • Sverige: Fald i ledigheden, mens beskæftigelsen er omtrent uændret i april
 • Japan: Inflationen aftog i april
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Stigning i renterne på 10-årige statsobligationer
 • Tilbagegang i centrale aktieindeks
 • Modsatrettede bevægelser på energimarkederne