KonjunkturNyt for uge 22

31-05-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Ledigheden var omtrent uændret i april
 • Lønstigningstakt på 5,0 pct. i 1. kvartal 2024
 • Ny prognose fra Det Økonomiske Råd: Udsigt til fortsat høj beskæftigelse
 • Detailsalget faldt i april
 • Stigning i husholdningernes indlån i pengeinstitutterne i april
 • Lønnen steg med 3,4 pct. i 1. kvartal 2024 ifølge det standardberegnede lønindeks
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Stigning i inflation og kerneinflation i maj. Det samlede udlån til private steg i april. Ledigheden faldt i samme periode
 • USA: Lavere vækst i BNP efter revision. Huspriserne steg i marts
 • Tyskland: Inflationen steg, mens detailsalget faldt i april. Erhvervstilliden steg i maj
 • Sverige: Svag BNP-vækst i 1. kvartal. Detailsalget steg i april
 • Norge: Ledighed var uændret i marts. Detailsalget faldt i april
 • Kina: Fald i erhvervstilliden i maj
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Stigning i renterne på 10-årige statsobligationer
 • Tilbagegang i centrale aktieindeks
 • Modsatrettede bevægelser på energimarkederne