KonjunkturNyt for uge 9

01-03-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Ledigheden faldt med 400 personer i januar
 • Højere udlånsvækst til virksomheder i januar
 • Lille stigning i detailsalget i januar
 • Lønnen steg med 3,6 pct. i 4. kvartal ifølge det
  standardberegnede lønindeks
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Fald i ledigheden og samlet udlån til private i januar, fald i inflationen, oprevidering i erhvervstilliden for fremstilling og ingen ændring efter revision af forbrugertilliden i februar.
 • USA: Ingen ændringer efter revision af BNP-vækst for 4. kvartal, mindre stigning i boligpriser i december, fald i detailsalget, stigning i hussalget af nye boliger og ingen ændring ved revision af byggeritilladelser for januar.
 • Tyskland: Fald i deltailsalget i januar, fald i inflationen, uændret ledighed og revideret erhvervstillid for fremstilling i februar.
 • Storbritanien: Opjustering af erhvervstilliden for fremstilling i februar.
 • Sverige: Fortsat mindre fald i BNP-væksten for 4. kvartal efter revision, stigning i detailsalget i januar, stigning i erhvervstilliden for fremstilling i februar.
 • Norge: Mindre falg i detailsalget i januar, stigning i erhvervstilliden i februar.
 • Japan: Fald i inflation og kerneinflation, fortsat fald i erhvervstillid for fremstilling efter revision i februar.
 • Kina: Uændret erhvervstillid (NBS) i februar, stigning i erhvervstillid for fremstilling (Caixin) i februar.
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Fald i renterne på 10-årige statsobligationer
 • Stigning i centrale aktieindeks
 • Stigning i den europæiske pris på naturgas