Bred og ansvarlig aftale om finansloven sikrer gode forudsætninger for sund dansk økonomi

24-04-2023
Nyhed

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti blevet enige om en finanslov for 2023, der er tilpasset en situation, hvor det er afgørende ikke at puste til inflationen. Partierne bag aftalen er enige om en ansvarlig finanslov med udvalgte prioriteter, f.eks. kommer der penge til sundhedsvæsenet og skattelettelser til unge og erhvervslivet.

Regeringen og aftalepartierne præsenterer aftale om finansloven 2023.

Økonomisk tryghed for danske familier og danske virksomheder er afgørende for regeringen. Derfor har regeringen med bred opbakning fra Folketingets partier indgået en stram og ansvarlig finanslov, som er tilpasset den økonomiske situation, så den ikke puster til inflationen.

Finansloven for 2023 vurderes at give anledning til en betydelig stramning af finanspolitikken svarende til en finanseffekt på -0,9 procentpoint i 2023. Det vil bidrage til at dæmpe kapacitetspresset i dansk økonomi.

Fungerende økonomiminister Stephanie Lose siger:

Vi har indgået en god og bred aftale, som passer godt på danske familiers og virksomheders økonomi. Lige nu oplever vi, at inflationen falder, og den positive udvikling skal vi understøtte. Derfor er det en økonomisk ansvarlig finanslov med målrettede initiativer. Jeg er glad for, at vi nu investerer flere penge i vores sundhedsvæsen, landdistrikter og at vi også kommer med skattelettelser til bl.a. erhvervslivet. Jeg vil også gerne takke SF, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti for at være med til at tage ansvar. Det er godt, at det kunne lykkedes at finde opbakning fra begge sider af Folketinget.

Der er med finansloven for 2023 bl.a. afsat midler til ekstra barsel til forældre med tvillinger. Der er også enighed om at forhøje personfradraget for personer under 18 år og om at forhøje grænsen for aktiesparekontoen. Regeringen og aftalepartierne er desuden enige om nye initiativer inden for uddannelse, trivsel og psykiatri. Herudover er der bl.a. aftalt initiativer på klima- og miljøområdet.

Den samlede finanslov for 2023 sikrer desuden finansiering til skattelettelser for 1 mia. til erhvervslivet ved at annullere den planlagte skatteforhøjelse på løbende beskatning af selskabers ejendomsavancer. Også Akutpakken til sundhedsvæsnet, som skal være med til at nedbringe de lange ventelister på sygehusene, finansieres.

Læs Aftale om finanslov 2023 samt faktaark på Finansministeriets hjemmeside