Økonomisk Redegørelse: Fremgangen i dansk økonomi fortsætter, men i et roligere tempo

31-08-2023
Nyhed

Dansk økonomi står stærkt, og forventningen til væksten i 2023 opjusteres i den nye prognose i Økonomisk Redegørelse. Inflationen er aftaget hurtigere end ventet, beskæftigelsen fortsætter med at vokse, og faldet i boligpriserne ser ud til at blive mindre end hidtil forudset. Fremgangen i økonomien ser således ud til at fortsætte, men i et lidt roligere tempo end i de to seneste år.

Økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen fremlægger Økonomisk Redegørelse.

Med den nye prognose opjusterer regeringen forventningen til væksten i dansk økonomi i 2023 til 1,2 pct. fra 0,6 pct. i maj. Inflationen aftager hurtigere end ventet, og faldet i boligpriserne nedjusteres fra -9,2 pct. til -4,5 pct. i år i forlæn-gelse af den seneste tids indikationer af en stabilisering. Hovedscenariet for dansk økonomi er derfor fortsat en blød landing. Dele af økonomien er allerede bremset op, og i industrien er der tilbagegang, når man ser bort fra medicinalin-dustrien.

Økonomiminister og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

Dansk økonomi har vist sig i særdeles god form. Efter nogle år med stort pres på økonomien, går vi nu ind i en periode med fremgang i et roligere tempo. Det er positivt, at vi kun får en mild afmatning, når vi sammenligner os med landene omkring os og tager højde for halvandet år med høje renter, høje priser og krigen i Ukraine. Inflationen er relativt hurtigt kommet ned, og en stor del af tilpasningen i boligpriserne ser ud til at være sket. Det er rigtig gode nyheder, men der er stadig brug for en ansvarlig økonomisk politik, som passer godt på dansk økonomi og skaber tryghed i husholdningerne og for virksomhederne. Det afspejles i regeringens forslag til en finanslov for 2024.

Arbejdsmarkedet har vist sig bemærkelsesværdig robust, men en svag produktivi-tetsudvikling de senere år og et lavere væksttempo i år og næste år vil efterhån-den påvirke beskæftigelsen. Beskæftigelsen forventes ifølge den nye prognose at stige med 32.000 fra 2022 til 2023 og herefter falde med 13.000 personer i 2024.

Beskæftigelsen vil fortsat ligge på et højt niveau, og der kan fortsat være mangel på arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet, selvom presset på arbejdsmarkedet overordnet set vil være aftagende.

Økonomiminister og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

I svære tider har dansk økonomi vist sig at være bomstærk og tilpasningsdygtig. Det skyldes blandt andet, at denne og tidligere regeringer har ført en ansvarlig økonomisk politik og gennemført reformer, der har styrket dansk økonomi. Det skal vi fortsætte med, så vi også er rustet til økonomiske stød om 10, 20 eller 30 år. Derfor har regeringen sat en ambitiøs reformkurs, og vi vil i den kommende tid have fokus på, hvordan vi kan styrke væksten, sikre arbejdskraft og skabe nye arbejdspladser i de kommende år.

Læs Økonomisk Redegørelse ved at klikke her.

Eller find den og dataark i vores publikationsarkiv ved at klikke her.