To analyser om indkomstudvikling og tilskyndelsen ved beskæftigelse

28-08-2023
Nyhed

Der er tegn på, at gevinsten ved at komme i job vil fortsætte med at vokse - og befolkningens disponible indkomster steg pænt i 2020, viser Økonomiministeriets seneste analyser.

En forholdsvis kraftig udvikling i de disponible indkomster skal blandt andet set i lyset af coronahjælpepakkerne, der bidrog til at holde hånden under familiernes forbrugsmuligheder. Det fremgår af analysen Indkomstudvikling og -forskelle i 2020 som du kan finde her.

Og så har regler og udviklingen i indkomster bidraget til at øge tilskyndelsen til at komme i beskæftigelse, hvilket du kan læse om i en analyse af incitamenter til beskæftigelse ved at klikke her.