Ny økonomisk analyse af robotter på det danske arbejdsmarked

19-06-2023
Nyhed

Ny Økonomisk Analyse fra Økonomiministeriet viser, at dansk økonomi har nydt godt af gevinsterne ved automatisering i form af øget produktivitet og frigørelse af arbejdskraft til varetagelse af andre jobfunktioner.

Robotter på det danske arbejdsmarked
3D-illustration, iStock.

Teknologisk udvikling er hovedkilden til vækst og velstand, og de seneste årtier har indtoget af robotter været en væsentlig drivkraft i den teknologiske udvikling i dansk økonomi.

Industrien i Danmark er en af de mest robotintensive i OECD, når der ses bort fra bilindustrien.

I en ny Økonomisk Analyse fra Økonomiministeriet undersøges det, hvilke konsekvenser denne automatisering har haft på det danske arbejdsmarked og for danske lønmodtagere i industrien.

Tidligere undersøgelser på danske data viser, at automatisering i industrien i Danmark har øget virksomhedernes produktivitet, hvilket gør deres varer billigere at erhverve for forbrugere og andre virksomheder. Det kan derudover frigøre arbejdskraft til varetagelse af andre jobfunktioner.

Dette potentiale er særlig relevant i en tid, hvor der på den korte og lidt længere bane er udsigt til fortsatte udfordringer med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft i nogle jobfunktioner i Danmark i både den offentlige og private sektor.

Denne Økonomiske Analyse indikerer, at disse gevinster ikke har været forbundet med en nedgang i beskæftigelsen, hverken samlet eller i industrien selv. I industrien har automatisering medført, at lønmodtagere har fundet job hos andre arbejdsgivere i industrien og i nye jobfunktioner.

På den måde har gevinsterne ved automatisering spredt sig fra de automatiserende virksomheder og ud i resten af økonomien.

Læs mere og download hele analysen her.