Økonomisk Redegørelse: Dansk økonomi på vej mod en blød landing

23-03-2023
Nyhed

Inflationen er fortsat på vej ned, og familier og virksomheder ser lidt mere lyst på fremtiden end for blot få måneder siden. De markant højere renter og prisstigningers udhuling af købekraft trækker imidlertid i retning af at dæmpe væksten. Opbremsningen sker fra et højt aktivitetsniveau, og dansk økonomi vurderes at stå over for en blød landing. Det fremgår af den nye prognose i Økonomisk Redegørelse.

Økonomiminister Troels Lund Poulsen præsenterer Økonomisk Redegørelse og forslag til finanslov for 2023
Økonomiminister Troels Lund Poulsen præsenterer Økonomisk Redegørelse, marts 2023.

Dansk økonomi står med et stærkt udgangspunkt. Der har været kraftig fremgang i den økonomiske aktivitet efter coronapandemien, beskæftigelsen har aldrig været højere end nu, og presset på arbejdsmarkedet er fortsat stort.

Høj inflation og rentestigninger ventes imidlertid at trække fart ud af økonomien i år og næste år. I Økonomisk Redegørelse, marts 2023 skønnes BNP at vokse beskedent med 0,2 pct. i år og tiltage moderat med 1,5 pct. i 2024, i takt med at inflationen falder.

Økonomiminister og fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, siger:

Dansk økonomi står stærkt trods svære tider med stor usikkerhed. Det skyldes blandt andet årtiers reformer, som er gennemført af ansvarlige regeringer fra begge sider af Folketinget. Reformerne har været med til at sikre, at vi i dag har en sund og robust økonomi, som er godt rustet til at stå imod en periode med svagere vækst. Reformer er også vejen til at styrke Danmark og dansk økonomi i de kommende år, hvor vi har vigtige prioriteter i forhold til Danmarks forsvar, skat, grøn omstilling og velfærd.

Vurderingen i Økonomisk Redegørelse, marts 2023 er, at en opbremsning af dansk økonomi er undervejs. På arbejdsmarkedet er der flere tegn på, at der er ved at ske en vending. Beskæftigelsen ventes således samlet set at falde med 28.000 personer fra 2022 til 2024.

Udsigten til en periode med svagere vækst sker fra et højt aktivitetsniveau, og selv med den ventede afdæmpning må der regnes med et vist kapacitetspres i økonomien og et forholdsvist stramt arbejdsmarked også i de kommende år.

Der er således ikke udsigt til et stort tilbageslag i dansk økonomi, blandt andet fordi danske virksomheder har vist sig omstillingsparate og konkurrencedygtige trods modvind fra udlandet.