Niels Lynggård Hansen ny direktør i De Økonomiske Råds Sekretariat

02-10-2023
Nyhed

Økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen har efter indstilling fra De Økonomiske Råds formandskab udnævnt cand.polit, ph.d. Niels Lynggård Hansen til ny direktør i De Økonomiske Råds Sekretariat.

Niels Lynggård Hansen kommer fra en stilling som medlem af Board of Directors i European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Han har tidligere blandt andet været leder af Economic and Market Analysis i European Stability Mechanism og været ansat i Danmarks Nationalbank, herunder som leder af bankens afdeling for økonomi og pengepolitik.

Niels Lynggård Hansen er uddannet cand.polit fra Københavns Universitet i 1993 og har en ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet.

Niels Lynggård Hansen tiltræder som direktør med virkning fra den 1. januar 2024. Han afløser John Smidt, der har været direktør i De Økonomiske Råds Sekretariat siden 2012.

De Økonomiske Råds Sekretariat

De Økonomiske Råds sekretariat har ca. 30 medarbejdere, hvoraf de fleste er økonomer. De Økonomiske Råds Sekretariatet har til opgave at bistå formandskabet for De Økonomiske Råd ved udarbejdelsen af rapporterne til Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd samt formandskabets overvågning af den finanspolitiske målopfyldelse og produktivitetsudviklingen.
Sekretariatet ledes af en direktør, der udnævnes af økonomiministeren efter indstilling fra formandskabet. Direktøren må ikke være medlem af Folketinget og skal være uafhængig af erhvervsvirksomheder, af erhvervslivets og arbejdsmarkedets organisationer samt af miljøorganisationer.