Ny prognose fra vismændene: Dansk økonomi i to tempi

10-10-2023
Nyhed

Vismændene (De Økonomiske Råds formandskab) skønner i en ny prognose for dansk økonomi vækst i BNP på 1,7 pct. i 2023 og 1,3 pct. i 2024. Skønnene er opjusteret betydeligt siden efteråret 2022, hvor vismændene forventede omtrent tre års vækstpause i Danmark.

Ifølge vismændene udvikler dansk økonomi sig i to forskellige tempi. Der har været markant produktionsfremgang i medicinalindustrien igennem 2022 og første halvdel af 2023, mens der i den resterende del af økonomien har været stilstand siden begyndelsen af 2022.

Udviklingen ekskl. medicinalindustrien er mere på linje med udviklingen i andre europæiske lande, hvilket ifølge vismændene stemmer bedre overens med, at centralbankerne har gennemført markante pengepolitiske stramninger siden begyndelsen af 2022, og at inflationen har udhulet husholdningernes købekraft.

De højere renter har bidraget til faldende boligpriser gennem 2022 og de første måneder af 2023. Boligmarkedet ser ifølge vismændene dog ud til at have stabiliseret sig med tendens til fremgang henover sommeren.

Vismændene forventer, at produktionsafmatningen i store dele af den private sektor vil give udslag i en svagere beskæftigelsesudvikling, og ind i 2024 ventes beskæftigelsen at falde. Beskæftigelsen vil dog fortsat ligge over det strukturelle niveau, og der vil fortsat være et pres på arbejdsmarkedet.

Prognosen fra vismændene er i stor udstrækning på linje med vurderingen i regeringens Økonomisk Redegørelse fra august.

Rapporten indeholder også analyser af regulering af private lejeboliger og tidlig sundhedsindsats.

Der henvises i øvrigt til Økonomiministeriets skriftlige indlæg.

Fakta

De Økonomiske Råd er en uafhængig institution under Økonomiministeriet. De Økonomiske Råd består af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd.

Rådene ledes af et fælles formandskab bestående af fire uafhængige nationaløkonomer, også kaldet vismændene. I rådene sidder desuden repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, miljøorganisationer, regeringen og Nationalbanken samt særligt kyndige. 

Traditionelt mødes Det Økonomiske Råd to gange om året, mens Det Miljøøkonomiske Råd holder ét årligt møde. For begge råd gælder det, at formandskabet til møderne fremlægger et udkast til en rapport, et såkaldt diskussionsoplæg. Diskussionsoplægget indeholder formandskabets analyser og vurderinger af forskellige økonomiske problemstillinger.

Formandskabet har endvidere til opgave at overvåge de offentlige finanser (fungere som finanspolitisk vagthund) samt at overvåge og analysere produktivitetsudviklingen (Produktivitetsråd). Begge opgaver knytter sig til implementering af EU-anbefalinger om etablering af uafhængige institutioner på de to områder.