Økonomisk Redegørelse, maj 2023

""
17-05-2023

Dansk økonomi står stærkt og har undgået en egentlig tilbagegang trods modvind fra høje renter og høj inflation i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Fremgang inden for medicinalindustrien har været med til at holde produktionen oppe i økonomien. Husholdningerne har dog reageret på prisstigninger og holdt igen på forbruget, og på boligmarkedet er salget og boligpriserne faldet på grund af højere renter. Vurderingen er, at størstedelen af tilpasningen i boligpriserne er sket, og at vi kan se frem mod en mere stabil udvikling i 2024.

Inflationen er faldende, ledigheden er kun steget lidt, og der er en stigende tillid til økonomien. Der er således tegn på en mild afmatning, og at dansk økonomi er på vej mod en blød landing.

Husholdningernes forbrug ventes at rette sig i takt med, at inflationen falder yderligere, og at tilliden til økononien fortsætter med at stige. Beskæftigelsen ventes fortsat at være høj, og der vil være mangel på arbejdskraft i dele af både den private og den offentlige sektor i år og næste år.

I prognosen skønnes BNP at vokse med 0,6 pct. i år og 1,4 pct. næste år, mens inflationen forventes at aftage fra 7,7 pct. sidste år til 4,3 pct. i år og falde yderligere til 3,0 pct. næste år. Tilpasningen mod lavere inflation sker i et lavt gear, og inflationen ventes fortsat at være forhøjet i 2024.