KonjunkturNyt for uge 14 og 15

14-04-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Fald i inflationen og kerneinflationen i marts
 • Omtrent uændret antal tvangsauktioner i marts
 • Ny prognose fra IMF: Gradvis genopretning af verdensøkonomien
 • Flere konkurser og stort antal tabte fuldtidsjob i marts
 • Stigning i tilgangen af nye biler i marts
 • Fald i antallet af ledige stillinger i marts
 • Ledighedsindikatoren viser lille stigning i ledigheden i marts
 • Stramning af kreditvilkår for husholdninger og virksomheder i 1. kvartal 2023
 • Transport bag fortsat fald i firmaernes salg ekskl. energi i februar
 • Industriens produktion steg i februar, men uden medicinalindustrien fortsatte den nedadgående trend
 • Fortsat fald i importen og eksporten i februar
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Fald i huspriserne i 4. kvartal 2022, fald i detailsalget i februar, stigning i industriproduktionen i februar samt modsatrettede bevægelser for erhvervstilliden i marts
 • USA: Stigning i beskæftigelsen, fald i ledigheden, aftagende inflation samt forværring af forbrugertillid og erhvervstillid i marts
 • Tyskland: Stigning i industriproduktionen i februar samt fald i inflationen i marts
 • Storbritannien: Fald i industriproduktionen i februar samt fald i erhvervstilliden i marts
 • Norge: Stigning i erhvervstilliden samt tiltagende inflation i marts
 • Sverige: Stigning i industriproduktionen i februar samt aftagende inflation i marts
 • Kina: Aftagende inflation i marts
 • Japan: Stigning i erhvervstilliden i marts
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Stiginger i renten på tiårige statsobligationer
 • Vækst i alle centrale aktieindeks