KonjunkturNyt for uge 20 og 21

26-05-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Moderat vækst i 1. kvartal 2023 på 0,3 pct. ifølge BNP-indikator

 • Fremgang i firmaernes salg ekskl. energi i marts

 • Ny EU-prognose – Lidt bedre vækstudsigter i 2023 og let opjusterede inflationsskøn

 • Betydeligt højere lønstigningstakt i 2022 (DA’s StrukturStatistik)

 • Igen betydelig stigning i udenlandsk arbejdskraft i marts 2023

 • Stigning i antallet af varslede afskedigelser i april

 • Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte frem i højt tempo i marts

 • Forbrugerne er optimistiske om egen og Danmarks økonomi

 • Markant aftagende inflation i Danmark, men omtrent uændret i euroområdet i april

 • Bedring i konjunkturbarometre i maj

 • Betydelig stigning i beskæftigelse og arbejdsstyrke i 1. kvartal ifølge Arbejdskraftundersøgelsen

Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Markant fald i industriproduktionen i marts og uændret kvartalsvis BNP-vækst i 1. kvartal 2022 efter seneste revision

 • USA: Fald i salget af boliger i april og fortsat lavt antal påbegyndte boligbyggerier sammenlignet med sidste år. Industriproduktionen steg i april  

 • Tyskland: BNP faldt i 1. kvartal 2023. Fald i erhvervstilliden i maj for første gang siden oktober 2022

 • Norge: Beskæftigelsen steg i marts, mens detailsalget faldt i april

 • Sverige: Beskæftigelsen steg og detailsalget steg i april

 • Storbritannien: Lille stigning I detailsalget i april og erhvervstilliden i maj

 • Kina: Fald i detailsalget i april, men fortsat på et højt niveau.

 • Japan: BNP steg i 1. kvartal. Lille stigning i inflationen i april og stigning i erhvervstilliden i maj

 • Verden: Verdenshandel steg i marts

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • De lange renter er steget de seneste to uger

 • Tilbagegang på de europæiske aktiemarkeder