KonjunkturNyt for uge 9

03-03-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Aftagende udlånsvækst til erhverv i januar

 • Fremgang på 0,9 pct. i 4. kvartal 2022 ifølge foreløbigt nationalregnskab gav høj BNP-vækst på 3,6 pct. for 2022 som helhed

 • Fortsat aftagende inflation i euroområdet og Danmark i januar

 • Fortsat stigning i ledigheden i januar

Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Inflationen aftog med 0,2 pct.-point til 8,5 pct. i februar

 • Norge: Erhvervstilliden faldt med 2,1 indekspoint i februar

 • Sverige: BNP faldt med 0,9 pct. i 4. kvartal 2022

 • USA: Erhvervstilliden steg med 0,3 indekspoint i februar

 • Kina: Stigende erhvervstillid inden for både fremstilling og service i februar

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Renterne på 10-årige statsobligationer er steget markant den seneste uge

 • Prisen på naturgas fortsætter med at falde