KonjunkturNyt for uge 4

26-01-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Pæn vækst i lønmodtagerbeskæftigelsen i november
 • Stigning i forbrugertilliden i januar
 • Omtrent uændrede konjunkturbarometre i januar
 • Højere udlånsvækst til virksomheder i december
 • Firmaernes salg ekskl. energi steg en anelse i november
 • Lille nedgang i detailsalget i december
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Verden: Verdenshandlen steg i november
 • Euroområdet: Stigning i udlån til private i december. Fald i forbrugertilliden, modsatrettede bevægelser i erhvervstilliden og fald i låneefterspørgslen i januar
 • USA: Vækst i BNP i 4. kvartal. Uændret tal efter revidering for detailsalget i november. Modsatrettede bevægelser i hussalg, fald i påbegyndte boligbyggerier og stigning i byggeritilladelser i december
 • Tyskland: Modsatrettede bevægelser i erhvervstilliden i januar
 • Storbritannien: Modsatrettede bevægelser i er-hvervstilliden i januar
 • Sverige: Fald i ledigheden og stigning i beskæftigelsen i december
 • Norge: Uændret ledighed og lavere beskæftigelse i november. Fald i detailsalg i december
 • Japan: Lavere inflation i december. Stigning i erhvervstilliden i januar
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøder i Norges Bank og Bank og Japan
 • Stigninger i centrale aktieindeks
 • Fald i prisen på naturgas